Antagningspoäng för MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-67000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 17.41 0.00 0.00 3.50
Urval 2 16.75 17.49 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

71

Under HT2020 sökte 430 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 78 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 71 personer varav 60 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 16.86 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.15 16.86 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

453

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

61

Under HT2019 sökte 453 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 79 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 66 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 61 personer varav 56 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.58 16.37 1.25 0.00 0.00
Urval 2 16.58 16.37 1.25 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.58 i urvalsgrupp BI, 16.37 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

56

Under HT2018 sökte 459 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 64 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 49 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.37 1.15 0.00
Urval 2 16.30 15.37 1.15
För höstterminen år 2017 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

451

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

56

Under HT2017 sökte 451 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 60 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 46 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 15.61 1.15 0.00
Urval 2 17.10 16.75 1.15
För höstterminen år 2016 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

456

Antagna urval 1

73

Antagna urval 2

54

Under HT2016 sökte 456 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 62 i första hand. Totalt antogs 73 personer i det första urvalet varav 66 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 51 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.25 1.25 0.00
Urval 2 16.60 15.25 1.25
För höstterminen år 2015 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

81

Antagna urval 2

66

Under HT2015 sökte 472 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 81 personer i det första urvalet varav 77 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 63 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.53 1.25 0.00
Urval 2 17.00 16.53 1.25
För höstterminen år 2014 hade MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.53 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

72

Under HT2014 sökte 487 personer till MEKATRONIKINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 67 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 76 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 63 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg