Antagningspoäng för Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-58005

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2018 sökte 55 personer till Samhällsbyggnadsteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1) vid Chalmers tekniska högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg