Antagningspoäng för Sjöbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-83000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 14.73 0.25 4.00
Urval 2 13.61 14.73 0.40 4.00
För höstterminen år 2016 hade Sjöbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 14.73 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

96

Under HT2016 sökte 300 personer till Sjöbefäl klass VII vid Chalmers tekniska högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 101 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 96 personer varav 65 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg