Antagningspoäng för SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-77000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 15.30 0.90 0.00
Urval 2 14.67 15.30 0.95
För höstterminen år 2016 hade SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 14.67 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

69

Under HT2016 sökte 298 personer till SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola varav 73 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 66 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 47 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.95 15.74 0.95 0.00
Urval 2 15.38 13.71 0.95
För höstterminen år 2015 hade SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.95 i urvalsgrupp BI, 15.74 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

355

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 355 personer till SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 57 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.25 1.00
Urval 2 16.20 17.25 1.00
Under terminen HT2014 hade utbildningen SJÖFART OCH LOGISTIK på Chalmers tekniska högskola 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

363

Antagna urval 1

93

Antagna urval 2

69

Under HT2014 sökte 363 personer till SJÖFART OCH LOGISTIK vid Chalmers tekniska högskola varav 95 i första hand. Totalt antogs 93 personer i det första urvalet varav 62 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 69 personer varav 44 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg