Antagningspoäng för SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-76000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.75 11.35 0.55 0.00
Urval 2 10.75 11.35 0.55
För höstterminen år 2016 hade SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 10.75 i urvalsgrupp BI, 11.35 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

47

Under HT2016 sökte 285 personer till SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 56 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 66 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 42 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.15 12.94 0.75 3.50
Urval 2 12.15 11.40 0.75 3.50
För höstterminen år 2015 hade SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 12.94 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

330

Antagna urval 1

98

Antagna urval 2

58

Under HT2015 sökte 330 personer till SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 98 personer i det första urvalet varav 86 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 48 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 14.59 0.80 0.00
Urval 2 13.90 14.59 0.80
För höstterminen år 2014 hade SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 14.59 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

105

Antagna urval 2

76

Under HT2014 sökte 416 personer till SJÖINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 88 i första hand. Totalt antogs 105 personer i det första urvalet varav 92 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 76 personer varav 67 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 12% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg