Antagningspoäng för SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-75000

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 11.15 0.25 3.00
Urval 2 12.70 11.15 0.25 3.00
För höstterminen år 2016 hade SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, 11.15 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

137

Antagna urval 2

87

Under HT2016 sökte 480 personer till SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 137 personer i det första urvalet varav 121 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 78 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.40 0.85 3.00
Urval 2 14.95 11.39 0.55
För höstterminen år 2015 hade SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.40 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

551

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 551 personer till SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola varav 159 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 129 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 93 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.76 1.10 4.00
Urval 2 14.00 13.80 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.76 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

690

Antagna urval 1

157

Antagna urval 2

107

Under HT2014 sökte 690 personer till SJÖKAPTENSPROGRAM vid Chalmers tekniska högskola varav 194 i första hand. Totalt antogs 157 personer i det första urvalet varav 121 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 107 personer varav 87 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg