Antagningspoäng för TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-56000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.09 20.72 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.00 20.72 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 20.72 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1072

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

52

Under HT2020 sökte 1072 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 172 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 27 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 22 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.70 0.00 0.00 0.00
Urval 2 20.73 20.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1036

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

59

Under HT2019 sökte 1036 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 212 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 29 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 20 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.89 20.91 1.65 0.00 0.00
Urval 2 20.63 20.91 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.89 i urvalsgrupp BI, 20.91 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1086

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

54

Under HT2018 sökte 1086 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 194 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 41 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 29 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.80 20.15 1.60 0.00
Urval 2 20.78 20.15 1.60
För höstterminen år 2017 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.80 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1117

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

54

Under HT2017 sökte 1117 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 202 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 33 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 54 personer varav 22 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.10 1.70 0.00
Urval 2 21.10 21.10 1.65
För höstterminen år 2016 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1230

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

52

Under HT2016 sökte 1230 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 221 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 27 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 17 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 20.70 1.60 0.00
Urval 2 21.40 20.70 1.65
För höstterminen år 2015 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1280

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1280 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 236 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.90 21.90 1.70 0.00
Urval 2 21.90 22.20 1.70
För höstterminen år 2014 hade TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.90 i urvalsgrupp BI, 21.90 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1455

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1455 personer till TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 249 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 26 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 21 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg