Antagningspoäng för TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-57000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 20.63 0.00 0.00 4.00
Urval 2 21.54 20.63 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 20.63 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1112

Antagna urval 1

166

Antagna urval 2

142

Under HT2020 sökte 1112 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 271 i första hand. Totalt antogs 166 personer i det första urvalet varav 123 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 108 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.46 20.00 0.00 0.00 4.00
Urval 2 21.35 20.00 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.46 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1003

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1003 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 255 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 141 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 121 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 19.54 1.65 0.00 4.00
Urval 2 21.25 19.68 1.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1125

Antagna urval 1

163

Antagna urval 2

142

Under HT2018 sökte 1125 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 268 i första hand. Totalt antogs 163 personer i det första urvalet varav 126 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 142 personer varav 111 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 20.35 1.65 4.00
Urval 2 21.20 20.35 1.65 4.00
För höstterminen år 2017 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 20.35 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1149

Antagna urval 1

158

Antagna urval 2

133

Under HT2017 sökte 1149 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 252 i första hand. Totalt antogs 158 personer i det första urvalet varav 125 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 133 personer varav 108 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 19.45 1.75 4.00
Urval 2 21.41 19.45 1.75 3.50
För höstterminen år 2016 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 19.45 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1161

Antagna urval 1

159

Antagna urval 2

133

Under HT2016 sökte 1161 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 266 i första hand. Totalt antogs 159 personer i det första urvalet varav 122 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 133 personer varav 102 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.40 19.60 1.70 3.50
Urval 2 21.51 19.60 1.70
För höstterminen år 2015 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.40 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1191

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

139

Under HT2015 sökte 1191 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 266 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 124 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 139 personer varav 103 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 19.10 1.70 4.00
Urval 2 21.30 19.10 1.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1208

Antagna urval 1

184

Antagna urval 2

150

Under HT2014 sökte 1208 personer till TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 276 i första hand. Totalt antogs 184 personer i det första urvalet varav 135 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 150 personer varav 114 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg