Antagningspoäng för TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-59000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.25 20.41 0.00 0.00 3.50
Urval 2 21.09 20.41 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 20.41 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

728

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

57

Under HT2020 sökte 728 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 121 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 48 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 42 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.65 20.27 0.00 0.00 0.00
Urval 2 21.65 20.27 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.65 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

640

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

57

Under HT2019 sökte 640 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 45 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 43 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.59 19.90 1.60 0.00 4.00
Urval 2 20.59 19.90 1.60 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.59 i urvalsgrupp BI, 19.90 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

642

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

57

Under HT2018 sökte 642 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 100 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 51 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 44 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.78 19.74 1.70 0.00
Urval 2 20.36 19.55 1.70
För höstterminen år 2017 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.78 i urvalsgrupp BI, 19.74 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

648

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 648 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 109 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 41 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 39 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.50 17.86 1.65 0.00
Urval 2 21.50 17.86 1.65
För höstterminen år 2016 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.50 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

650

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 650 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 100 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 41 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 37 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 19.58 1.70 0.00
Urval 2 21.20 19.58 1.65
För höstterminen år 2015 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

675

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 675 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 115 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 45 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 40 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.90 19.00 1.70 0.00
Urval 2 20.90 19.00 1.70
För höstterminen år 2014 hade TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 20.90 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

708

Antagna urval 1

67

Antagna urval 2

56

Under HT2014 sökte 708 personer till TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 118 i första hand. Totalt antogs 67 personer i det första urvalet varav 43 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 38 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg