Antagningspoäng för VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola

Programkod: CTH-58000

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.18 18.80 0.00 0.00 0.00
Urval 2 19.22 18.80 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.18 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1242

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

154

Under HT2020 sökte 1242 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 189 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 95 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 154 personer varav 76 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.08 18.54 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.96 18.54 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.08 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1202

Antagna urval 1

186

Antagna urval 2

140

Under HT2019 sökte 1202 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 192 i första hand. Totalt antogs 186 personer i det första urvalet varav 99 var män och 87 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 140 personer varav 72 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.13 1.35 0.00 0.00
Urval 2 18.70 18.13 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.13 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1181

Antagna urval 1

182

Antagna urval 2

144

Under HT2018 sökte 1181 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 187 i första hand. Totalt antogs 182 personer i det första urvalet varav 97 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 144 personer varav 83 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.54 1.35 4.00
Urval 2 19.06 19.54 1.35 4.00
För höstterminen år 2017 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.54 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1279

Antagna urval 1

173

Antagna urval 2

131

Under HT2017 sökte 1279 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 192 i första hand. Totalt antogs 173 personer i det första urvalet varav 89 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 73 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.56 17.99 1.45 0.00
Urval 2 19.56 17.99 1.45
För höstterminen år 2016 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.56 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1329

Antagna urval 1

173

Antagna urval 2

136

Under HT2016 sökte 1329 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 214 i första hand. Totalt antogs 173 personer i det första urvalet varav 90 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 136 personer varav 74 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.20 19.52 1.45 0.00
Urval 2 19.22 19.52 1.45
För höstterminen år 2015 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.20 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1240

Antagna urval 1

168

Antagna urval 2

131

Under HT2015 sökte 1240 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 203 i första hand. Totalt antogs 168 personer i det första urvalet varav 75 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 63 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.50 1.40 3.50
Urval 2 19.07 18.50 1.35 3.50
För höstterminen år 2014 hade VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1315

Antagna urval 1

173

Antagna urval 2

131

Under HT2014 sökte 1315 personer till VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR vid Chalmers tekniska högskola varav 175 i första hand. Totalt antogs 173 personer i det första urvalet varav 95 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 131 personer varav 69 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Chalmers tekniska högskola

Andra utbildningar i Göteborg