Antagningspoäng för utbildningar vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Om Ersta Sköndal Bräcke högskola
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:2

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Ersta Sköndal Bräcke högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Sjuksköterskeprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 16.09 16.41 0.65
Socionomprogrammet Ersta Sköndal Bräcke högskola 19.40 19.82 1.25