Antagningspoäng för Kandidatprogram i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42084

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

9

Under HT2018 sökte 27 personer till Kandidatprogram i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

4

Under VT2018 sökte 14 personer till Kandidatprogram i teologi vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm