Antagningspoäng för Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42030

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 83 personer till Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm