Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42090

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.82 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.70 18.52 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.82 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2560

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 2560 personer till Socionomprogrammet vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 396 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 20 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm