Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Programkod: ESH-42085

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

17

Under HT2018 sökte 66 personer till Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 6 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Ersta Sköndal Bräcke högskola

Andra utbildningar i Stockholm