Antagningspoäng för Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm

Programkod: FHS-S1401

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.05 1.50 0.00 4.00
Urval 2 20.89 20.87 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.05 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1175

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 1175 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 431 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 28 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 28 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 19.70 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.50 19.70 1.40 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

972

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 972 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 333 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.57 20.30 1.45 0.00 4.00
Urval 2 20.16 20.25 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.57 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1028

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 1028 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 321 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 25 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 22 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.73 20.52 1.50 4.00
Urval 2 20.60 20.52 1.50 4.00
För höstterminen år 2017 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1306

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 1306 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 421 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 34 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 29 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.94 20.05 1.50 4.00
Urval 2 20.50 19.97 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 20.94 i urvalsgrupp BI, 20.05 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1396

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 1396 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 416 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 20.52 1.50 4.00
Urval 2 20.60 20.32 1.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1460

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 1460 personer till Försvarshögskolans kandidatprogram med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 412 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 31 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Försvarshögskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm