Antagningspoäng för Masterprogrammet i politik och krig med inriktning krigsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm

Programkod: FHS-S1704

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogrammet i politik och krig med inriktning krigsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 272 personer till Masterprogrammet i politik och krig med inriktning krigsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 65 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Försvarshögskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm