Antagningspoäng för Masterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm

Programkod: FHS-S1703

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

44

Under HT2018 sökte 480 personer till Masterprogrammet i politik och krig med inriktning statsvetenskap vid Försvarshögskolan Stockholm varav 204 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 12 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Försvarshögskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm