Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, engelska, franska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L101

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 1.00
Urval 2 17.10 1.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, engelska, franska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 1.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 28 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, engelska, franska vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg