Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L109

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 18.00 0.70 0.00 3.50
Urval 2 0.00 15.73 0.40 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

26

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 171 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 26 personer i det första urvalet varav 4 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 0.00
Urval 2 14.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 31 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg