Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L109

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 0.00
Urval 2 14.80
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 31 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg