Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L110

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.28 14.41 0.00
Urval 2 12.95
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi vid Göteborgs universitet antagningspoängen 13.28 i urvalsgrupp BI, 14.41 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi vid Göteborgs universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi på Göteborgs universitet 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 33 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg