Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L120

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.09 0.85 0.00
Urval 2 13.00 16.90 0.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.09 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 122 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.70 0.90
Urval 2 14.70 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem på Göteborgs universitet 14.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75
Urval 2 13.75
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem på Göteborgs universitet 13.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Biologi och Kem vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg