Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Franska och Sve vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L118

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 15.06
Urval 2 18.08 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Franska och Sve på Göteborgs universitet 18.08 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2015 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Franska och Sve vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg