Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Matematik och S vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L117

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.64 1.50 0.00
Urval 2 19.21 1.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Matematik och S vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.64 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Matematik och S vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg