Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L119

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 0.65
Urval 2 12.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve på Göteborgs universitet 14.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 83 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60
Urval 2 16.28 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve på Göteborgs universitet 17.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Spanska och Sve vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg