Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och kon vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L103

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.31 15.20 0.15 0.00 3.50
Urval 2 0.00 13.93 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och kon vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.31 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 132 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och kon vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.05 15.78 0.10 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och kon vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.05 i urvalsgrupp BI, 15.78 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

13

Under HT2019 sökte 91 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Hem- och kon vid Göteborgs universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 4 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 0 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg