Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskuns vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L106

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.99 18.20 0.70 0.00 3.50
Urval 2 14.75 15.30 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskuns vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.99 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

25

Under HT2020 sökte 259 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskuns vid Göteborgs universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 14 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 11 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.01 0.65 0.00 0.00
Urval 2 13.22 14.80 0.45 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskuns vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 233 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Samhällskuns vid Göteborgs universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 12 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg