Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L107

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 16.08 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.41 13.70 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

22

Under HT2020 sökte 88 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd vid Göteborgs universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 6 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 5 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 15.44 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd vid Göteborgs universitet antagningspoängen 14.14 i urvalsgrupp BI, 15.44 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

26

Under HT2019 sökte 91 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Slöjd vid Göteborgs universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 9 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg