Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L025

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 14.92 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.78 13.20 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

39

Under HT2020 sökte 233 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Förstaämne: Svenska vid Göteborgs universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg