Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Matematik och Sv vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L125

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.50 1.30 99.99
Urval 2 19.50 1.30 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Matematik och Sv vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Franska, Matematik och Sv vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg