Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L051

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 0.00 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2020 sökte 50 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg