Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L146

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 16.27
Urval 2 16.27
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 16.27 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 14 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70
Urval 2 18.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi på Göteborgs universitet i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott, biologi, kemi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg