Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L152

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 1.00 0.00
Urval 2 16.10 16.67 1.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 128 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori vid Göteborgs universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 0.75 0.00
Urval 2 13.70 16.20 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 87 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Histori vid Göteborgs universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg