Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Kemi oc vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L153

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 17.11 0.85
Urval 2 13.45 17.11 0.80
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Kemi oc på Göteborgs universitet 14.00 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 105 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Kemi oc vid Göteborgs universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 88% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg