Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Spanska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L158

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 18.93 0.65
Urval 2 13.80 18.30 0.55
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Spanska på Göteborgs universitet 13.80 i urvalsgrupp BI, 18.93 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 56 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Idrott och hälsa, Spanska vid Göteborgs universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg