Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och S vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L171

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.19 1.15 0.00
Urval 2 16.03 14.88 0.75
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och S vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.19 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 143 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Engelska och S vid Göteborgs universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 2 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg