Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Franska och Sv vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L173

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 0.00
Urval 2 18.90
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Franska och Sv vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 20 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, Franska och Sv vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg