Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L164

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 0.65 99.99 0.00
Urval 2 15.47 14.45 0.65
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 47 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 1.20
Urval 2 1.20 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik på Göteborgs universitet 17.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Matematik, fysik, teknik vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 2 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg