Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L198

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 0.80 0.00
Urval 2 0.80
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

29

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 29 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild vid Göteborgs universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90
Urval 2 16.90
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild på Göteborgs universitet 16.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Bild vid Göteborgs universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg