Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Frans vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L185

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Frans vid Göteborgs universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 4 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Frans vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg