Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Spans vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L179

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.57 14.99 1.00 0.00
Urval 2 16.50 0.90
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Spans vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.57 i urvalsgrupp BI, 14.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 143 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Spans vid Göteborgs universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg