Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L180

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.91 1.05 0.00
Urval 2 14.67
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska vid Göteborgs universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

131

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 131 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska på Göteborgs universitet 14.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 3 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Engelska och Tyska vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg