Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L181

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 17.31 0.85 0.00
Urval 2 14.23 0.85
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 98 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

5

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 5 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 0.90 0.00
Urval 2 15.50 0.90 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Slöjd, Geografi och Histo vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg