Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L191

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 11.97
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk på Göteborgs universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 11.97 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

7

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 7 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 1.10 99.99 0.00
Urval 2 20.20 1.10
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg