Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L191

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 1.10 99.99 0.00
Urval 2 20.20 1.10
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 23 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, engelska, svensk vid Göteborgs universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg