Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, Matematik och En vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L193

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 18.70 0.70 0.00
Urval 2 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, Matematik och En vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 36 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Spanska, Matematik och En vid Göteborgs universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg