Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L194

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 21.20
Urval 2 21.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska på Göteborgs universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 16 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 19.79
Urval 2 14.45
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska på Göteborgs universitet 14.45 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Tyska, engelska, svenska vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 2 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg