Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L300

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.54 18.33 0.65 0.00 0.00
Urval 2 17.42 18.33 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 19.54 i urvalsgrupp BI, 18.33 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2020 sökte 104 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 0.30 0.00
Urval 2 19.40 0.30
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 52 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 17.27 0.20 0.00
Urval 2 15.40 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 17.27 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 56 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.27 22.04 0.20
Urval 2 15.27 22.04 0.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild på Göteborgs universitet 15.27 i urvalsgrupp BI, 22.04 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 56 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild vid Göteborgs universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg