Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L305

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.15
Urval 2 14.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi på Göteborgs universitet 14.15 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20
Urval 2 17.20
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi på Göteborgs universitet 17.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, geografi vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg