Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L306

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 18.26 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.80 16.65 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia vid Göteborgs universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 18.26 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

354

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 354 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia vid Göteborgs universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.70 0.40
Urval 2 21.70 0.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia på Göteborgs universitet 21.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 22 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia vid Göteborgs universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32
Urval 2 18.32
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia på Göteborgs universitet 18.32 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, historia vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg