Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet

Programkod: GU-1L311

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.18 11.64 0.25 0.00 3.00
Urval 2 0.00 10.75 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet antagningspoängen 15.18 i urvalsgrupp BI, 11.64 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2019 sökte 105 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 12 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 9 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40
Urval 2 14.40
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion på Göteborgs universitet 14.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90
Urval 2 15.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion på Göteborgs universitet 15.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80
Urval 2 19.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion på Göteborgs universitet 19.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 13 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Bild, religion vid Göteborgs universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Göteborgs universitet

Andra utbildningar i Göteborg